Brændeovnsopbygning - Sådan er en brændeovn opbygget

Opbygning

1. Røgafgang
2. Rudeskyl
3. Brændkammer
4. Kævlefang
5. Luftregulering (forbrændingsluft)
6. Rysterist håndtag
7. Brændefag
8. Efterforbrændingsrum
9. Skamol røgvenderplade
10. Skamol beklædning
11. Rysterist
12. Askeskuffe
13. Dobbeltlukning


Luftcirkulation

14. Forvarmet forbrændingsluft 
15. Varm konvektionsluft
16. Opvarmningskanal for forbrændingsluft
17. Konvektions luftkanaler
18. Kold konvektionsluft