Partikelforureningen skyldes os selv

17-Apr-2018
I nyhedsbrevet fra DAPO kan man læse at partikelforureningen i hjemmet skyldes egen adfærd
"Den største kilde til indendørs luftforurening med partikler er stearinlys"
 

En hidtil temmelig overset undersøgelse viser, at langt den største del af den partikelforurening, vi mennesker er udsat for, kommer fra indendørs kilder og skyldes vores egen adfærd.
Brændeovne er overhovedet ikke nævnt som et problem i en undersøgelse, som lektor Gabriel Bekö fra DTU har lavet for CISBO – Center for Indeklima og Sundhed.
En analyse i 56 ikke-ryger-hjem i København viser, at kun 24 % af partikelforureningen i boligen kommer fra udendørs kilder, mens hele 76 % stammer fra aktiviteter i hjemmet.
Den største kilde til indendørs luftforurening med partikler er stearinlys. De er årsag til halvdelen af partiklerne i luften inden døre. Madlavning, bagning og brødristning viser sig at være årsag til 30% af partiklerne i hjemmet.

Tidligere har konkrete målinger i København vist, at vi mennesker får hele 95 % af vores påvirkning af luftforurening inden døre og under transport, mens vi generelt kun får 5% af påvirkningen, når vi bevæger os udendørs.

DAPO er i dialog med DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi om disse resultater. Vi mener, de bør rokke ved hidtidige antagelser af, hvor stor en sundhedsrisiko, den udendørs luftforurening udgør. Meget tyder på, at de store sundhedsproblemer findes i vore boliger og skyldes vores daglige adfærd.

Læs mere her: www.cisbo.dk/nyhed/


Kilde: DAPO - Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, Nyhedsbrev nr. 3 April 2018