Sundhedsskader fra luftforurening har hidtil været overvurderet

24-Jul-2015
En ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi viser, at den sundhedsskadelige effekt af luftforurening har været overvurderet. Frem til 2020 vil færre personer end tidligere beregnet blive syge eller dø for tidligt som følge af luftforurening.

Det er skærpede EU-regler og nationale indsatser – bl.a. på brændeovnsområdet – der har større effekt end tidligere beregnet. Hvor man på baggrund af beregninger fra 2006 mente, at 3.400 personer ville dø for tidligt på grund af luftforurening i Danmark, justeres dette tal nu ned til 2.750 for tidlige dødsfald i 2008/2010, og tallet vil falde til 2.200 i 2020. Heraf er det beregnet, at den luftforurening, der stammer fra danske kilder, er årsag til 480 for tidligere dødsfald. Dette tal ventes at falde til 380 i 2020.

Luftforurening fra danske kilder udgør kun 15-17 % af den samlede luftforurening i Danmark. Resten kommer hertil fra udlandet.

Rapportens tal stammer som nævnt alene fra beregninger af, hvor stor emissionen er. Der ligger ikke faktiske målinger bag.