​Udskift den gamle brændeovn: Så lidt belaster moderne ovne miljøet

27-Nov-2017
”I Danmark har vi en lovgivning for, hvor meget en ny brændeovn må udlede af partikler”

Nye brændeovne forurener 5-6 gange mindre end gamle, og afgifter er ikke på den politiske agenda
Moderne brændeovne har en høj ’virkningsgrad’, der sikrer en renere forbrænding med minimal brug af træ. Alligevel er mange danskere henholdende med at investere i brændeovne, da de er bange for både afgifter og at brændeovne forurener for meget.

Ingen udsigt til afgifter på brændeovne
”Fra politisk hold er det slået fast, at der ingen interesse overhovedet er for at indføre en afgift på brændeovne. En afgift bliver foreslået med jævne mellemrum, typisk af Det Økologiske Råd, der gentager det budskab, at med en afgift ville folk bruge deres brændeovn mindre og udledningen af partikler blive mindre. Et markant flertal i Folketinget afviser den tanke, senest fastslået her i sommer. Alligevel spøger afgiften som en frygt, mange mennesker har. Politisk er ideen om en afgift simpelthen død, men det er svært at få den helt begravet,” konstaterer Kjeld Vang, sekretariatsleder i DAPO, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne.

Svært at vurdere hvad en afgift vil medføre
Kjeld Vang anerkender, at der er en forureningsproblematik, men mener ikke, der ligger en sikker miljøgevinst ved at indføre en afgift. ”Det er jo ikke sikkert, at folk vil fyre mindre. Måske siger de modsat, at når vi nu skal betale for at bruge vores brændeovn, så skal der i hvert fald fyres. Eller måske stopper de med at bruge det effektive, dyre, tørrede træ, og bruger noget dårligere og derved mere træ,” siger Kjeld Vang.

Skrotningspræmie giver sikker miljøgevinst
For at få en sikker miljøgevinst henviser Kjeld Vang til ordningen med skrotningspræmie i 2015-16 - en kontant præmie fra staten for at pille den gamle brændeovn ned og eventuelt erstatte den med en ny, effektiv og mindre forurenende. En gammel brændeovn fra før 2005 forurener og udleder 5-6 gange så mange partikler som en ny, moderne brændeovn. Så det er anerkendt, at det er de gamle brændeovne, der står for langt den største del af forureningen. ”I Danmark har vi en lovgivning for, hvor meget en ny brændeovn må udlede af partikler. Der er to regelsæt: En lov, en brændeovnsbekendtgørelse, der siger at en brændeovn må udlede 4 gram partikler for hvert kilo, som brændes af. Svanemærket siger 3 gram partikler. Alle nye danske ovne lever op til de kriterier. EU er dog på vej med en ny mærkningsordning, der nok vil erstatte Svanemærket hvad angår brændeovne,” siger Kjeld Vang.

Brændeovns ejere er meget miljøbevidste
”Vi og skorstensfejerne oplever meget stor interesse fra brændeovnsejere for at gøre det her rigtigt. De vil gerne lære at fyre rigtigt, købe det rigtige træ, opbevare det rigtigt, så de er meget miljøbevidste. Men det er for de fleste hobby, hygge og atmosfære, for der er jo ikke mange, der bruger brændeovn for at holde varmen. Alligevel vil man gerne gøre det så miljøvenligt som muligt, men alt i alt er det jo små mængder træ, der bliver brændt af. Det er ikke en primær varmekilde, men oftest et supplement til fjernvarme, undtagen i de tilfælde, hvor man er helt uden for fjernvarmenettet, men der kan man jo også fyre rigtigt og miljøvenligt,” siger Kjeld Vang.

Brændeovne med stigende ’virkningsgrad’
Man vil nemt kunne reducere sit forbrug af træ ved at skifte til en moderne brændeovn. ’Virkningsgraden’ er stigende, så man får maksimal varme ud af træet, og moderne brændeovne giver en meget kontrolleret og renere forbrænding, som også reducerer forbruget af træ markant. Pga. den teknologiske udvikling kan man nu bl.a. bedre styre luftindtaget, og der er bygget en modstand ind i ovnene, så varmen ikke bare blæser op gennem skorstenen. Danske brændeovne har, ifølge Teknologisk Institut, reduceret deres partikeludledning med 60 procent siden 2002. ”Danske brændeovne er førende i Europa mht. lav miljøbelastning, og det mærkes på eksporten, da miljøbevidstheden jo også stiger i andre europæiske lande,” siger Kjeld Vang.

JESPER HENNING PEDERSEN, dk.info@mediaplanet.com


Læs hele artiklen her:Livsstilogforbrug