Ydeevnedeklaration

H470W-H570W

Produkttype Indsats uden vandopvarmning
Typebetegnelse Lotus H470W-Lotus H570W
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN 13 229: 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF-29 13 3240-1

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen: Follow the instalation and operation manual
Ved siden: Follow the instalation and operation manual
Foran ovnen: 800 mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,10 %
CO: 1250 mg/Nm³
Støv: 19,4 mg/Nm³
Støv NS: 3,97 g/kg dried wood
OGC: 89 mg/Nm³
NOx: 135 mg/Nm³
EN 13 229:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 7 KW

Virkningsgrad 80,5 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 248 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S