Ydeevnedeklaration

H 486-CPR-2016/09/30

Produkttype Indsats uden vandopvarmning
Typebetegnelse Lotus H486
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN 13 229: 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF-29 16 4387

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:
Ved siden:
Foran ovnen: 1650 mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,10 %
CO: 1250 mg/Nm³
Støv: 29 mg/Nm³
Støv NS: g/kg dried wood
OGC: 102 mg/Nm³
NOx: 99 mg/Nm³
EN 13 229:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 8,9 KW

Virkningsgrad 82 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 259 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S