Ydeevnedeklaration

Unico-CPR-2015/03/18

Produkttype Indsats uden vandopvarmning
Typebetegnelse Lotus Unico
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN 13 229: 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF-29 14 3554

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen: 0
Ved siden: 0/800
Foran ovnen: 1200 mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,08 %
CO: 1000 mg/Nm³
Støv: 33 mg/Nm³
Støv NS: 1,29 g/kg dried wood
OGC: 56 mg/Nm³
NOx: 96 mg/Nm³
EN 13 229:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 6 KW

Virkningsgrad 80 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 298 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S