Ydeevnedeklaration

2000-CVR-2016/12/30-V1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse Lotus 2000
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN EN 13240 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF-40 16 4425

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:200mm
Ved siden:200mm
Foran ovnen: 800mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO:  %
CO: 500 mg/Nm³
Støv: 29 mg/Nm³
Støv NS: g/kg dried wood
OGC: 40 mg/Nm³
NOx: 106 mg/Nm³
EN EN 13240:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 8 KW

Virkningsgrad 81 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 287 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S