Ydeevnedeklaration

9210,9230-CPR-2014/05/28-V1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse Lotus 9210/9230
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN 13 240 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF-40 14 3570

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:100mm
Ved siden:170mm
Foran ovnen: 800mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,09 %
CO: 1125 mg/Nm³
Støv: 22 mg/Nm³
Støv NS: 3,97 g/kg dried wood
OGC: 43 mg/Nm³
NOx: 95 mg/Nm³
EN 13 240:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 5 KW

Virkningsgrad 81 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 285 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S