Ydeevnedeklaration

Jubilee 10 Base-CPR-2018/10/18-v1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse Jubilee 10 Base
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN EN 13 240:2001/A2:2004/AC:2007 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF 40 18 5080

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:170mm
Ved siden:450mm
Foran ovnen: 1150mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,08 %
CO: 1000 mg/Nm³
Støv: 23 mg/Nm³
Støv NS: 4,69 g/kg dried wood
OGC: 87 mg/Nm³
NOx: 123 mg/Nm³
EN EN 13 240:2001/A2:2004/AC:2007:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 4 KW

Virkningsgrad 81 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 252 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S