Ydeevnedeklaration

Jubilee 25-CPR-2017/04/28-V1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse Jubilee 25
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN EN 13 240 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF-40 17 4613

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:150mmmm
Ved siden:370mmmm
Foran ovnen: 1150mmmm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,05 %
CO: 625 mg/Nm³
Støv: 10 mg/Nm³
Støv NS: 3,21 g/kg dried wood
OGC: 27 mg/Nm³
NOx: 93 mg/Nm³
EN EN 13 240:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 6 KW

Virkningsgrad 81 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 286 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S