Ydeevnedeklaration

Jubilee 35 -CPR-2014/11/26-V1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse Jubilee 35, 35 S, 35 M
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN 13 240 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF-40 14 3736

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:170mm
Ved siden:310mm
Foran ovnen: 1300mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,07 %
CO: 875 mg/Nm³
Støv: 16 mg/Nm³
Støv NS: 3,15 g/kg dried wood
OGC: 54 mg/Nm³
NOx: 103 mg/Nm³
EN 13 240:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 7 KW

Virkningsgrad 82 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 283 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S