Ydeevnedeklaration

Jubilee BF-CPR-2015/06/04-V1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse Jubilee 35 BF
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN 13 240 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF-40 14 3814-1

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:140mm
Ved siden:310mm
Foran ovnen: 1100mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,09 %
CO: 1125 mg/Nm³
Støv: 12 mg/Nm³
Støv NS: g/kg dried wood
OGC: 78 mg/Nm³
NOx: 107 mg/Nm³
EN 13 240:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 7 KW

Virkningsgrad 86 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 198 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S