Ydeevnedeklaration

Maestro 152 (EN 15 250) CPR-2019/10/30-V1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse Lotus Maestro 152 (EN 15 250)
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN 15 250 /A2:2004
Testinstitut Teknologisk institut, 1235
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: 300-ELAB-300-ELAB-2416-EN-MASON

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:100mm
Ved siden:220mm
Foran ovnen: 900mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,08 %
CO: 1060 mg/Nm³
Støv: 8 mg/Nm³
Støv NS: 4,77 g/kg dried wood
OGC: 15 mg/Nm³
NOx: 107 mg/Nm³
EN 15 250:
/A2:2004
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 107 MJ

Virkningsgrad 81 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 217 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S