Ydeevnedeklaration

Prestige-CPR-2013/07/01-V1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse Prestige Magic, Prestige Steel, Prestige S
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN EN-13 240 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Reihn-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: RRF-40 10 2528

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:150/100mm
Ved siden:250mm
Foran ovnen: 800mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,07 %
CO: 875 mg/Nm³
Støv: 19 mg/Nm³
Støv NS: 2,10 g/kg dried wood
OGC: 36 mg/Nm³
NOx: 97 mg/Nm³
EN EN-13 240:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 5 KW

Virkningsgrad 80,4 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 289 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S