Ydeevnedeklaration

QM 40 CPR-2019/04/11-V1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse QM 40
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN 13 240 : 2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitut Teknologisk institut, 1235
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: 300-ELAB-2395-EN

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:50mm
Ved siden:150mm
Foran ovnen: 1200mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,04 %
CO: 510 mg/Nm³
Støv: 6 mg/Nm³
Støv NS: g/kg dried wood
OGC: 31 mg/Nm³
NOx: 106 mg/Nm³
EN 13 240:
2001/A2:2004/AC:2007
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 5,7 KW

Virkningsgrad 80 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 229 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S