Ydeevnedeklaration

Qm 40 masse CPR-2019/04/30-V1

Produkttype Fritstående brændeovn uden vandopvarmning
Typebetegnelse QM 40 - EN 15 250
Produktionsnummer Se EN mærkat på produktet
Anvendelse Rumopvarmning
Brændstof
Brænde


Producent Lotus Heating Systems A/S
Adresse Agertoften 6
5550 Langeskov DK
Kontrol iht. AVCP System 3
Afprøvning EN DS/EN 15 250:2007 /A2:2004
Testinstitut Teknologisk institut, 1235
Har kontrolleret ydelse og udstedt testrapport: 300-ELAB-300-ELAB-2395-EN Mason-Rev.1

Deklareret ydelse

Væsentlige egenskaber Ydelse
Harmoniseret teknisk specifikation
Brand
A1 WT

Minimum afstand til brændbart Bag ovnen:50mm
Ved siden:150mm
Foran ovnen: 1200mm

Risiko for udfald af gløder Godkendt
Emissioner fra forbrænding CO: 0,08 %
CO:  mg/Nm³
Støv: 22 mg/Nm³
Støv NS: g/kg dried wood
OGC: 52 mg/Nm³
NOx: mg/Nm³
EN DS/EN 15 250:2007:
/A2:2004
Udvendig temperatur
Godkendt

Rengøring Godkendt
Mekanisk konstruktion Godkendt
Udslip af farlige gasser Godkendt
Nominel ydelse 2,2 KW

Virkningsgrad 78 %
Røggastemperatur ved nominel effekt 264 °C

Undertegnede har ansvar for produktion og overensstemmelse med den deklarerede ydelse.

Johnny Ebstrup, CEO Lotus Heating Systems A/S